Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαρισμός πεδίων
51 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 1087/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - α) Φορολόγηση ειδικής αμοιβής για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.I. β) Φορολόγηση εισοδήματος πανεπιστημιακού ιατρού νοσοκομείου ΕΣΥ από τη συμμετοχή του στην ολοήμερη (πέραν του τακτικού ωραρίου) λειτουργία του νοσοκομείου του (απογευματινά ιατρεία) _841079_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/01/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2820/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Δραστηριότητα με αντικείμενο εργασιών την αγοροπωλησία ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28§3 του ν.2238/94 - Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη/συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους- Ο σκοπός του κέρδους συνάγεται από διάφορα περιστατικά, όπως ο χρόνος μεταξύ κτήσης και πώλησης, η αξία ακινήτου κατά τους χρόνους αυτούς κ.α. Πρόστιμο 1/1-31/12/2011 μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων, πρόστιμο (άρθρου 4 ν.2523/1997) λόγω μη δήλωσης έναρξης εργασιών άρθρο 64 του ν.4174/2013 _1111 _2272703_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/10/2019
Σελίδα 1 από 3