Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Τύπος Εγγράφου []
Έτος Έκδοσης []
22 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 2
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014 - Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 03/09/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 114/2014 - Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 112/2014 - Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 111/2014 - Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 109/2014 - Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 107/2014 - Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 106/2014 - Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 105/2014 - Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 104/2014 - Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 28/08/2014
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51/2014 - Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 09/04/2014

Σελίδα 1 από 2