Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων
Καθαρισμός πεδίων
19 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/03/2016
, για τις δικές σας ενέργειες. Για τη σύνταξη του σχεδίου ελήφθησαν γενικά υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου των προηγουμένων ετών. Το σχέδιο περιλαμβάνει αντίστοιχα τέσσερα κεφάλαια: (Ι) Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα, (ΙΙ) Αλκοολούχα Ποτά, (ΙΙΙ) Οίνος και (IV) Ζύθος. Οι Χ.Υ. και τα τμήματα Χ.Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους, για το 2016, με βάση
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/03/2015
, για τις δικές σας ενέργειες. Για τη σύνταξη του σχεδίου ελήφθησαν γενικά υπόψη τα αποτελέσματα εφαρμογής του αντίστοιχου Σχεδίου των προηγουμένων ετών. Το σχέδιο περιλαμβάνει αντίστοιχα τέσσερα κεφάλαια : (Ι) Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα, (ΙΙ) Αλκοολούχα Ποτά, (ΙΙΙ) Οίνος και (IV) Ζύθος. Οι Χ.Υ. και τα τμήματα Χ.Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους, για το 2015, με βάση
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/08/2014
περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια : Αιθυλική Αλκοόλη & Αποστάγματα (Α), Αλκοολούχα Ποτά (Β), Αμπελοοινικά Προϊόντα (Γ) και Ζύθος (Δ). Οι Χ. Υ. θα πρέπει να προγραμματίσουν τους σχετικούς ελέγχους για το 2014, με βάση το αποστελλόμενο σχέδιο, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αντίστοιχες Χ.Υ. εργαστηριακής υποστήριξής τους, όπου αυτό προβλέπεται. Όσον αφορά τον τρόπο καταγραφής και κοινοποίησης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/03/2011
. Το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια (Αλκοόλη και Αποστάγματα, Αλκοολούχα Ποτά, Οίνος, Ζύθος). Στο τέλος επισυνάπτονται υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι (προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών), ΙΙ (αλκοολούχα ποτά) και ΙΙΙ (οίνοι) καθώς και του απογραφικού δελτίου από όλα τα πεδία ελέγχου. Για την καλύτερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την υπηρεσία μας, σας αποστέλλεται αρχείο excel με τους
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2014
στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (φύλλο L84/20-03-2014), καθώς και ένα διορθωτικό αυτού (φύλλο L105/08-04-2014). Με τον κοινοποιούμενο κανονισμό, ο οποίος αποτελείται από 4 κεφάλαια και 3 παραρτήματα, καταργείται (άρθρο 35 αυτού) ο καν. (ΕΚ) 1601/91 και θεσπίζονται, εκ νέου, οι σχετικοί κανόνες για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα. Ειδικότερα: 1. Στο άρθρο 1 του κοινοποιούμενου κανονισμού, καθορίζεται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/09/2016
και γίνεται η απαραίτητη διάκριση των οξοποιείων ανάλογα με τις πρώτες ύλες που κατεργάζονται και συγκεκριμένα ανάλογα με το αν μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται η αιθυλική αλκοόλη, τίθενται δε και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις αυτών. Με βάση λοιπόν την εν λόγω διάκριση, το κεφάλαιο Α’ της κοινοποιούμενης Απόφασης αφορά τα οξοποιεία τα οποία κατεργάζονται (μεταξύ των άλλων
Σελίδα 1 από 1