Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Εκδούσα Αρχή: Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Καθαρισμός πεδίων
18 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/03/2017
εκπομπές των προϊόντων καπνού και τις συναφείς υποχρεώσεις κοινοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέγιστων επιπέδων εκπομπών σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του άνθρακα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ I),
ΠΟΛ. 1026/2016 - Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη : α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωση τους στο εσωτερικό της χώρας ΘΕΜΑ : Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη : α. Διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωση τους στο εσωτερικό της χώρας
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 16/02/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ Β 1188975 ΕΞ2016/2016 - «Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030ΕΞ 2016 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/12/2016
ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 2-9) της κοινοποιούμενης Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας υπό καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης. Mε το άρθρο 2 προβλέπεται η υπαγωγή των προϊόντων της περίπτωσης α) της[ παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01] «Ε.Τ.Κ.» σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης με αναστολή καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/05/2017
Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 68 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/01/2016
και παρόμοια ροφήματα με βάση το γάλα, με βάση τα αναφερόμενα στον Γενικό Ερμηνευτικό Κανόνα 1 της Σ.Ο., αυτά μπορούν να καταταγούν νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των Κεφαλαίων της Σ.Ο. Επομένως, σύμφωνα με το Γενικό Κανόνα 1, λαμβάνεται αρχικά υπόψη το κείμενο της δασμολογικής κλάσης 0402 [«Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/12/2016
του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 2 και 3) καθορίζονται:
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/04/2016
-ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ- ΕΞΟΔΟΥ .............................................................. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 _______________________________________________________________ 8
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΕΦΚΦ1124417ΕΞ2016/2016 - Κοινοποίηση του άρθρου 61 του ν.4370/2016 (Α΄ 37) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ2016/21.07.2016 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ. (Β΄ 2375).
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/08/2016
των οξοποιείων, αναλόγως των πρώτων υλών που κατεργάζονται, ενώ τίθενται και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις αυτών.
2. Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 3-5), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1(γ) και 4 του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/08/2015
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/05/2015
Σελίδα 1 από 1