Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Υπογράφοντες: ---ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
67 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 02/12/2010
εδάφους της Κοινότητας. - εμπορεύματα που εισέρχονται από εδάφη που βρίσκονται εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, αλλά στα οποία δεν εφαρμόζεται η Οδηγία περί ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) ή η Οδηγία περί ΕΦΚ (2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου). - εμπορεύματα που εισέρχονται από τη νήσο Ελιγολάνδη, τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και το Κράτος του Βατικανού, στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/07/2011
ανενεργών διατάξεων που σχετίζονται με τα υπό κρίση καθεστώτα αφορά την δασμολογική μεταχείριση των εισαγομένων αγαθών που προορίζονται να τεθούν στα καθεστώτα αυτά. Παρ΄ όλα αυτά, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των καθεστώτων (νόμοι, Π.Δ., Β.Δ.,Ν.Δ.) είναι ενεργείς και εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τις εν λόγω επιχειρήσεις και όσον αφορά την φορολογική από πλευράς ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/11/2011
(αποδοθέντες ή δηλωθέντες) .
4. Στην στήλη του ΦΠΑ αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ από μη ενταγμένους στο ΦΠΑ μόνο όταν πρόκειται για επιτηδευματίες.
5. Στην στήλη του ΦΠΑ θα συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει μετά από έλεγχο ή αυτοέλεγχο.
ΠΟΛ. 1078/2012 - Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
Τύπος εγγράφου: Εγκύκλιος Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2012
. 3816/2010, καθώς και το ποσό επιστροφής (REBATE) της
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/05/2012
ΕΦΚ του Ο.Π.Σ.Τ. Με τις διατάξεις του άρθρου 4, ορίζεται ότι το τελικό προϊόν τίθεται σε ανάλωση με την κατάθεση σχετικής Δήλωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), από το πρόσωπο που έχει υποβάλλει την αίτηση ανακύκλωσης, με την οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται μόνον ο ΦΠΑ. Με τις διατάξεις του άρθρου 5, ορίζεται ότι τα διυλιστήρια που ανακυκλώνουν ενεργειακά προϊόντα, υποχρεούνται να καταχωρούν σε ειδικό βιβλίο, όλες
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/12/2012
παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις και ειδικά στις περιπτώσεις που παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ της δηλωθείσας από το διασαφιστή προσωρινής ένδειξης αξίας και της αξίας που διαμορφώνεται βάσει των τιμών που αποστέλλονται από την υπηρεσία μας σε ημερήσια βάση για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του ΦΠΑ
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/04/2013
Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Ε.4. παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α 222) σχετικά με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2013
αυτή καθορίζονται οι νέες τιμές των τελών που καταβάλλονται στα Δημόσια ΚΤΕΟ για κάθε είδος τεχνικού ελέγχων που διενεργείται ανά κατηγορία οχήματος. Επισημαίνεται ότι με την υπόψη ΚΥΑ επεκτείνεται η υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23% ή 16%) των τελών που εισπράττουν τα Δημόσια ΚΤΕΟ, για την διενέργεια όλων των ειδών τεχνικού ελέγχου (περιοδικού ελέγχου – αρχικού και επανελέγχου, ειδικού ελέγχου
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/06/2013
αριθμ.1380, τεύχος Β΄ της 6ης Ιουνίου 2013 με ΑΔΑ ΒΕΖ3Η-ΥΕΜ για ενημέρωση και εφαρμογή.
Με την ανωτέρω Α.Υ.Ο. καθορίζεται η διαδικασία παραλαβής των αλκοολούχων ποτών και καπνικών προϊόντων με απαλλαγή από τον αναλογούντα ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ από : α) το Γενικό Επιτελείο του Σώματος Ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα (HQ NDC-GR) και
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2013
πράξεις του ίδιου αδικήματος ή και από διαφορετικά αδικήματα φοροδιαφυγής ή μη καταβολής χρεών που διαπιστώνονται κατά τον εκάστοτε έλεγχο και διεπράχθησαν από την 5η Αυγούστου 2008, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο[ ν. 3691/2008] και εντεύθεν. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα: Παράδειγμα 1: Προσωρινός έλεγχος ΦΠΑ Διενεργείται προσωρινός έλεγχος ΦΠΑ για τις
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/11/2013
ότι η παράδοση των ανωτέρω αγαθών που τίθενται σε φορολογική αποθήκη απαλλάσσονται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2859/00 ενώ κατά την έξοδο των αγαθών από το ανασταλτικό καθεστώς για ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα (άρθρο 109
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/11/2013
και τα τιμολόγια πώλησης του εξαγωγέα που αφορούν τις βεβαιωμένες, από τον ΑΔΜΗΕ, σχετικές ποσότητες, επιβεβαιώνει την έξοδο της σχετικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, με τη συνήθη διαδικασία (ηλεκτρ.μήνυμα IE599).
Η επιβεβαίωση αυτή χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς, ήτοι ως δικαιολογητικό απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας που εξήχθη από τη χώρα μας.
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ19Α 5041356 ΕΞ 2013/2013 - ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ: Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρησιακή διαχείριση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του ICISnet Α. Το νομικό/ θεσμικό πλαίσιο χρήσης του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 1. Το ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ είναι εθνικό τελωνειακό παραστατικό προς υποστήριξη της προφορικής διασάφησης (άρθρα 225-226 Καν. 2454/93), δηλαδή της συγκέντρωσης αναγκαίων πληροφοριών για διασφάλιση της τελωνειακής επιτήρησης, την διενέργεια ελέγχων στη βάση της ανάλυσης κινδύνων, την παρακολούθηση ατελειών, την τήρηση των στατιστικών ορίων εξωτερικού εμπορίου και τον έλεγχο περιορισμών και απαγορεύσεων.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/11/2013
/>Υποχρεωτικές θέσεις: 1α,β, 3, 5, 8, 15α, 31, 32, 33, 37α, 44, 46 & 47.
Η θέση 22 “Νόμισμα και συνολικό ποσό τιμολογίου” είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται έκδοση τιμολογίου και στη θέση 44.1 συμπληρώνεται ο κωδικός Ν 935 (τιμολόγιο).
Για σκοπούς Δασμού & ΦΠΑ, στη θέση 44 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ θα πρέπει να συμπληρώνονται :
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/11/2013
................................................................................................. 10 4.2 Μη πραγματοποίηση ελέγχου - Κατά δήλωση διασάφηση .......................................................... 12
5. Διασφάλιση απαγορεύσεων – περιορισμών / Απαλλαγών από δασμούς και φόρους .......... 13 5.1 Διασφάλιση απαγορεύσεων - περιορισμών ..................................................................................... 13 5.2 Απαλλαγές από δασμούς, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους
Σελίδα 1 από 4