Προεδρικό διάταγμα 50/2001

Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου φορέα

05 Μαρτίου 2001