Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
47 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 2377/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 σε ελεγκτική εταιρεία για ανακριβές Φορολογικό Πιστοποιητικό 2014 : άρθρο 65Α §§1,2 ν.4174/2013, άρθρο 4§4 ν.2523/97 άρθρο 1§§1,3, άρθρο 3§§2,3, 4, άρθρο 4§§2,3, 4 και άρθρο 8§6 της ΠΟΛ.1124/2015, ΠΟΛ 1148/2018, άρθρο 23§2, 28 & 64 Ν.4174/2013, άρθρο 17§§1,2 ΚΔΔ(Ν2690/1999). Στην έκθεση ελέγχου δεν εκφέρεται άποψη του ελέγχου επί της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, ούτε αιτιολογείται το αντίθετο πόρισμα του ελέγχου _1110 _3342784_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 25/07/2019
Σελίδα 1 από 3