Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
253 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 13
Απόφαση ΔΕΔ 1138/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος _ άρθρα 21 παρ 1β΄ του ν 2238_1994_ 39 παρ 1 και 40 του ν 4172_2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ1103_11_05_2015 _ Εισόδημα από ανέγερση οικοδομής που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή _ Έλεγχος ετών 2007-2016 με συμπληρωματικά στοιχεία _ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017_ σχετ τα αριθ πρωτ 1036249_672_Α0012_14_5_2001 και Δ12Α 1042139 ΕΞ 2012 _07_03_2012 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών_ Παραγραφή της φορολογίας τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για τα έτος 2007 _2765469_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/06/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1139/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος _ άρθρα 21 παρ 1β΄ του ν 2238_1994_ 39 παρ 1 και 40 του ν 4172_2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ1103_11_05_2015 _ Εισόδημα από ανέγερση οικοδομής που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή _ Έλεγχος ετών 2007-2016 με συμπληρωματικά στοιχεία _ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017_ σχετ τα αριθ πρωτ 1036249_672_Α0012_14_5_2001 και Δ12Α 1042139 ΕΞ 2012 _07_03_2012 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών_ Παραγραφή της φορολογίας τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για τα έτος 2007 _9454257_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/06/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/06/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1007/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος _ άρθρα 21 παρ 1β΄ του ν 2238_1994_ 39 παρ 1 και 40 του ν 4172_2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ1103_11_05_2015 _ Εισόδημα από ανέγερση οικοδομής που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή _ Έλεγχος ετών 2006-2016 με συμπληρωματικά στοιχεία _ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017_ σχετ τα αριθ πρωτ 1036249_672_Α0012_14_5_2001 και Δ12Α 1042139 ΕΞ 2012 _07_03_2012 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών_ Παραγραφή της φορολογίας τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για τα έτη 2006_2007 _9365155_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/06/2020
Απόφαση ΔΕΔ 1008/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Φορολογία εισοδήματος _ άρθρα 21 παρ 1β΄ του ν 2238_1994_ 39 παρ 1 και 40 του ν 4172_2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ1103_11_05_2015 _ Εισόδημα από ανέγερση οικοδομής που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή σε έδαφος του οποίου την κυριότητα έχει ο εκμισθωτής αν μετά τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης του εδάφους η οικοδομή παραμένει στην κυριότητα του εκμισθωτή _ Έλεγχος ετών 2006-2016 με συμπληρωματικά στοιχεία _ Εφαρμογή των διατάξεων της ΔΕΑΦ Α΄ 1144110 ΕΞ 2015 και της ΠΟΛ 1175_2017_ σχετ τα αριθ πρωτ 1036249_672_Α0012_14_5_2001 και Δ12Α 1042139 ΕΞ 2012 _07_03_2012 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών_ Παραγραφή της φορολογίας τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου για τα έτη 2006_2007 _7162526_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/06/2020
Σελίδα 1 από 13