Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Καθαρισμός πεδίων
76 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 1881/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ­_ ΚΝΤΧ_ Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στα ως άνω τέλη _Σύμβαση δανείου κατ’ άρθρο 806 ΑΚ_ Μικτός Τρεχούμενος Δοσοληπτικός λογαριασμός_ Διαγραφή υπολοίπου πελατών _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 παρ 1α και παρ 5γ εδαφ δ΄ και 13 παρ 1α του ΠΔ της 28_7_1931σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1β του Ν 2859_2000_ Έλεγχος χρήσης 2011 _1559455_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/09/2018
Σελίδα 1 από 4