Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν.4337/2015
Καθαρισμός πεδίων
887 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 45
Απόφαση ΔΕΔ 43/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7§ 3&5 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 _ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Ν. 4472/2017 _ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ _1112 _6856089_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/01/2020
Σελίδα 1 από 45