Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘ. 79 Ν.4472/2017
Καθαρισμός πεδίων
368 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 19
Απόφαση ΔΕΔ 2321/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ, Φ.Π.Α., ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΧΡΗΣΕΙΣ 2012-2013, άρθρο 72 παρ. 11 ν.4174/2013, άρθρο 68 παρ. 2 και άρθρο 84 παρ. 1, 4 ν. 2238/1994, άρθρου 57 παρ. 1,2 και άρθρου 49 παρ. 3 ν. 2859/2000, άρθρο 9 παρ. 5 ν. 2523/97, άρθρο 72 παρ. 6 ν.4174/13, ΠΟΛ 1194/2017, άρθρο 19 παρ. 18 ν. 3091/2002, άρθρο 28 παρ. 2 ν.4174/2013, άρθρο 10 παρ. 5 ν. 2690/1999, άρθρο 6 παρ. 1 ν. 2523/1997, άρθρο 55 παρ. 2 περ. δ’ ν.4174/2013, άρθρο 79 παρ. 1 ν. 4472/2017, ΠΟΛ 1071/2015, ΠΟΛ. 1097/2016, άρθρο 65 ν. 4174/2013_1112 _208899_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/11/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Σελίδα 1 από 19