Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘ. 79 Ν.4472/2017
Καθαρισμός πεδίων
133 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 887/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εισόδημα _ΦΠΑ_ Πρόστιμο άρθρου 7 του Ν 4337_2015_ Πρόστιμο άρθρου 54 ν 4174_2013_Τέλη Χαρτοσήμου_Έλεγχος χρήσης 2012 με βάση την ΠΟΛ 1037_ 2005 _Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39α του ν 2859_2000 _Ανωτέρα βία_ Μη προσκόμιση όλων των φορολογικών στοιχείων αγορών_ δαπανών_ πωλήσεων_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 4 του ΠΔ 186_1992 σε συνδυασμό με τα άρθρα 30_ 31 _32 και 66 του Ν 2238_1994 32 παρ 1 και 48 του ν 2859_2000 και των άρθρων 13 παρ 1δ και 15 παρ 1α του ΚΝΤΧ _9829921_ _2188014_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 853/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΦΠΑ_ Πρόστιμα του άρθρου 79 του ν 4472_2017_Επανέλεγχος με βάση συμπληρωματικά στοιχεία στις διαχειριστικές περιόδους 14/05/2007-31/12/2008 και 01/01/2009-31/12/2009_ Περαίωση των υπό κρίση χρήσεων με τις διατάξεις του Ν 3888_2010_Λήψη μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων χωρίς να δύναται να προσδιοριστεί η μερικώς εικονική αξία_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 παρ 1 και 2 και 49 παρ 3 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997_ Τροποποίηση ως προς χαρακτηρισμό των επίμαχων τιμολογίων από μερικώς εικονικά με απροσδιόριστη τη μερικώς εικονική αξία ως εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη _1605295_ _3963389_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/04/2019
Σελίδα 1 από 7