Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘ. 79 Ν.4472/2017
Καθαρισμός πεδίων
236 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 12
Απόφαση ΔΕΔ 43/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7§ 3&5 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 _ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Ν. 4472/2017 _ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ _1112 _6856089_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 10/01/2020
Σελίδα 1 από 12