Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘ. 79 Ν.4472/2017
Καθαρισμός πεδίων
99 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 28/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 31/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ ΑΡΘ 7 Ν 4337/2015_Εισόδημα _ΦΠΑ_ άρθρο 79 Ν 4472_2017_Έλεγχος χρήσεων 2007-2009 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο έκθεση ελέγχου που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης του αρμόδιου για την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου Προϊσταμένου ΔΟΥ_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4_ 68 παρ 2 του ν 2238_1994_57 παρ 1 Ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 _ και άρθρο 8 παρ 12 ν 1882_1990_ΠΟΛ 1125_2004_ΠΟΛ 1100_ 2001_ Παραγραφή _3883412_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 08/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1994/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Εφόσον η φορολογική αρχή αποδείξει ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι μεν πρόσωπο φορολογικώς υπαρκτό αλλά εν όψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων ή της υλικοτεχνικής υποδομής της επιχειρήσεώς του και του προσωπικού που απασχολεί δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή το βάρος αποδείξεως της αληθείας της συναλλαγής φέρει ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου _ Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου _1551882_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/12/2018
Απόφαση ΔΕΔ 1941/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του νόμου 2238_1994 περί παρέκτασης του χρόνου παραγραφής κατά ένα έτος όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής αφορά αποκλειστικά τη φορολογία εισοδήματος και δεν εφαρμόζεται σε υποθέσεις ΦΠΑ _ Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Εφόσον η φορολογική αρχή αποδείξει ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι μεν πρόσωπο φορολογικώς υπαρκτό αλλά εν όψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων ή της υλικοτεχνικής υποδομής της επιχειρήσεώς του και του προσωπικού που απασχολεί δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή το βάρος αποδείξεως της αληθείας της συναλλαγής φέρει ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου _ Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου _9580592_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/12/2018
Σελίδα 1 από 5