Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΑΡΘ. 79 Ν.4472/2017
Καθαρισμός πεδίων
79 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 4
Απόφαση ΔΕΔ 1880/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Πρόστιμο άρθρου 7 ν 4337_2015_Εισόδημα_ΦΠΑ_ άρθρο 79 Ν 4472_2017_άρθρο 28 ν 2859_2000_Έλεγχος χρήσης 2011 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικών στοιχείων _Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 παρ 1 και 4_ 68 παρ 2 του ν 2238_1994_57 παρ 1 Ν 2859_2000 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ 5 του ν 2523_1997 που επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 7 παρ 3 και 5 ν 4337_2015_ Παραγραφή _ΣτΕ 1738_2017_ Έλεγχος χρήσης 2012_Ενδοκοινοτικές παραδόσεις_ άρθρο 28 ν 2859_2000_σχετ ΠΟΛ 1201_1999 _4189337_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/11/2018
Απόφαση ΔΕΔ 4610/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 4337/2015 ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2§1 12§1 18§2 ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Ν. 4472/2017 ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΠΑ _8790051_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 09/11/2018
Σελίδα 1 από 4