Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Καθαρισμός πεδίων
1784 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 90
Απόφαση ΔΕΔ 25e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΜΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΙΣΧΥΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΆΡΘΡΑ 9. 61. 62 ΚΑΙ 84 ΤΟΥ Ν.2238/1994. ΆΡΘΡΟ 90. 91 ΚΑΙ 94 ΤΟΥ Ν.2362/1995. ΆΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν.4174/2013. ΆΡΘΡΟ 251 ΤΟΥ Α.Κ. ΠΟΛ.1169/ 8-8-2012.ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 408/2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. Δ12 Α 1165279 ΕΞ 2014/12-12-2014. _9974707_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/12/2018
Σελίδα 1 από 90