Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
ΔΟΥ: Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Καθαρισμός πεδίων
319 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 16
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 25/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 23/04/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1250/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ), ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: άρθρο 48§3 του ν.2238/1994, άρθρο 21§4 του ν. 4172/2013, ΠΟΛ 1095/29.4.2011, ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015, ΠΟΛ. 1175/16-11-2017, άρθρο 65 του ν. 4174/2013, άρθρα 68 και 108 του Π.Δ. 96/2007, ΚΥΑ 18989/10-05-2014 και 19550/15-05-2014, άρθρα 6§3, 24§1, του ν. 2238/1994, άρθρα 2, 3 και 103 του ν. 4099/2012, υπ’ αρ. πρωτ. Δ12Β 1151599 ΕΞ 2013/07-10-2013 έγγραφο ΥΠΟΙΚ, άρθρα 53 και 58 ν. 4174/2013, ΠΟΛ 1003/2018. _1111 _5222260_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 19/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 18/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/04/2019
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/04/2019
Σελίδα 1 από 16