Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ (Άρθρο 56 ΚΦΔ)
Καθαρισμός πεδίων
20 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Απόφαση ΔΕΔ 3047/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - Λογιστικές Διαφορές Φόρου Εισοδήματος ν. 4172/2013 Λογιστική Διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος ιδιόχρησης ακινήτων: Άρθρο 22§γ του ν. 4172/2013– Δεν είχε καταχωρήσει ούτε το έσοδο ούτε το έξοδο. – ΠΟΛ. 1113/2015 ΠΟΛ 1069/2015 ΔΕΑΦ Α 1021369/2017 Ε. 2156/08-08-2019_Οι πωλήσεις εισιτηρίων από πρακτορείο ταξιδίων δεν αφορούν έσοδα της χρήσης αλλά έσοδα του πρακτορείου είναι οι λαμβανόμενες προμήθειες ΣΛΟΤ 2660/2016_Τα ποσά των πωλήσεων εισιτηρίων από πρακτορείο ταξιδίων δεν συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο τεκμηρίωσης και στο Συνοπτικό πίνακα Πληροφοριών όπου περιλαμβάνονται μόνο οι προμήθειες οι οποίες επηρεάζουν τα αποτελέσματα ΠΟΛ 1220/26-09-2013 ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016_1111 _4349421_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2019
Σελίδα 1 από 1