21 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 2
Νόμος 2065/1992 - Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/06/1992
Νόμος 2019/1992 - Παρακράτηση φόρου και άλλες δατάξεις
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/02/1992
Κανονισμός EEC_2913/1992 - Council Regulation (EEC) of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code
Τύπος εγγράφου: Κανονισμός Ημ/νία Έκδοσης: 19/10/1992
Κανονισμός 2913/1992 - Θέσπιση Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα
Τύπος εγγράφου: Κανονισμός Ημ/νία Έκδοσης: 19/10/1992

Σελίδα 1 από 2