Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
252 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 13
Απόφαση ΔΕΔ 2437/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο άρθρου 54 ν. 4174/13 για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών 3ου τριμ. 2014 & 2ου και 4ου τριμ. 2015 – Από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι πρόκειται για αρχικές καταστάσεις – Μη στοιχειοθέτηση ισχυρισμού ότι η συγκεντρωτική κατάσταση πελατών 3ου τριμ. 2014 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα χωρίς να γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης_1112 _7860379_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2356/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/13 για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών 1ου & 4ου τριμήνου 2014 – από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι πρόκειται για αρχικές καταστάσεις – Η ρύθμιση περί μη υποχρέωσης διόρθωσης των τυχόν αποκλίσεων στις υποβληθείσες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών σε όταν η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα 100,00 € δεν αφορά στις αποκλίσεις στα υποβληθέντα στοιχεία πελατών, αλλά μόνο σε εκείνες στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών_1112 _4524306_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/11/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2167/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο της παρ.1α & 2α άρθρου 54 Ν.4174/2013 - εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης ΜΥΦ (Α-Δ΄ τρίμηνο) 2014 - βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ εσόδων–λιανικών συναλλαγών του 1ου,2ου,3ου,4ου Τριμ 2014 από την αναζήτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της ΑΑΔΕ. ΑΡΘΡΟ 63,14 του ν.4174/2013, ΠΟΛ.1022/2014, ΠΟΛ 1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016, ΑΡΘΡΟ 54 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1026/2018, ΔΙΕΠΙΔΙ 1092650/2020 _1112 _9649562_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Απόφαση ΔΕΔ 2168/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2020 - Πρόστιμο της παρ.1α & 2α του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 - εκπρόθεσμη υποβολή τροποιητικής δήλωσης ΜΥΦ (Δ΄ τρίμ) 2014. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Έλεγχος Εκπρόθεσμων Δηλώσεων ΜΥΦ» της ΑΑΔΕ βρέθηκαν εκπρόθεσμες δηλώσεις ΜΥΦ μόνο για το Β΄ και Δ’ τρίμ. 2014, ενώ για το τρίτο τρίμ. δεν βρέθηκαν εκπρόθεσμες ΜΥΦ : ΑΡΘΡΟ 63,14 ν.4174/13, ΠΟΛ 1022 /2014, ΠΟΛ.1278/2015, ΠΟΛ.1011/2016, ΑΡΘΡΟ 54 ν.4174/2013, ΠΟΛ.1252/2015, ΠΟΛ.1026/2018 ΔΙΕΠΙΔΙ 1092650/2020_1111 _2319894_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 12/10/2020
Σελίδα 1 από 13