Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
52 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 80/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ επιτηδευματίας που έχει στο παρελθόν έναρξη επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο ακόμη κι αν στη συνέχεια διέκοψε, χωρίς μάλιστα να συμπληρώσει συνολικά πέντε (5) έτη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, εκ μόνου του λόγου ότι η πρώτη έναρξη εργασιών έλαβε χώρα σε χρόνο πέραν της πενταετίας από τη γένεση της κρίσιμης φορολογικής υποχρέωσης) ΠΟΛ.1149/2013 ΑΡΘΡΟ 31 του ν. 3986/2011 ΠΟΛ 1167/2011 ΠΟΛ. 1223/2011 _4911855_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/01/2019
Σελίδα 1 από 3