Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Καθαρισμός πεδίων
47 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 3
Απόφαση ΔΕΔ 80/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ επιτηδευματίας που έχει στο παρελθόν έναρξη επαγγέλματος με διαφορετικό αντικείμενο ακόμη κι αν στη συνέχεια διέκοψε, χωρίς μάλιστα να συμπληρώσει συνολικά πέντε (5) έτη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, δεν εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, εκ μόνου του λόγου ότι η πρώτη έναρξη εργασιών έλαβε χώρα σε χρόνο πέραν της πενταετίας από τη γένεση της κρίσιμης φορολογικής υποχρέωσης) ΠΟΛ.1149/2013 ΑΡΘΡΟ 31 του ν. 3986/2011 ΠΟΛ 1167/2011 ΠΟΛ. 1223/2011 _4911855_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 4926/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡ. 57 & 61 ΤΟΥ Ν. 4446/2016 ΠΕΡΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ - ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ 80% - ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΗ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ _5096492_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 07/12/2018
Σελίδα 1 από 3