Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Καθαρισμός πεδίων
38 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 29/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1334/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - Επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου που αφορά σε προσαύξηση του επιδόματος αλλοδαπής η οποία επιδικάστηκε με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου εκδοθείσα το 2015 και αφορά οικ. έτος 2010 Δεκτή η προσφυγή καθώς τόσο το επίδομα αλλοδαπής όσο και η παρακράτηση φόρου επί αυτού γεννήθηκε από την έκδοση της δικαστικής απόφασης Η παραγραφή της αξίωσης επιστροφής του φόρου αρχίζει από το χρονικό σημείο του επιγενόμενου λόγου ήτοι της δικαστικής απόφασης και όχι από το οικονομικό έτος που αυτή αφορά _1329571_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 04/07/2018
Σελίδα 1 από 2