Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΟΚΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Άρθρο 53 ΚΦΔ)
Καθαρισμός πεδίων
224 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 12
Απόφαση ΔΕΔ 999/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. άρθρα 28§1 και 48§3 του ν. 2238/1994, άρθρο 17 του ν. 2690/1999, άρθρα 28 και 64 του ν. 4174/2013, ΣτΕ 3108/1996, 2054/1995, 1148/1994, ΠΟΛ. 1175/2017, ΠΟΛ. 1095/2011 _1111
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/03/2019
Σελίδα 1 από 12