Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΤΟΚΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Άρθρο 53 ΚΦΔ)
Καθαρισμός πεδίων
398 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 20
Απόφαση ΔΕΔ 3224/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΦΠΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 2003 & 2004 – Πρόστιμο ΦΠΑ ΑΡ. 6 Ν.2523/1997 2003 -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ & ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (& ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ_Ν.2859 ΑΡ.57 49 59 48 32 Ν.4174/2013 ΑΡ.36 72 Ν.2523/1997 ΑΡ.9 Ν.3091/2002 ΑΡ.19 Ν.2238/1994 ΑΡ.84 32 ΠΔ.186/92 ΑΡ. 30 έγγραφο 1100667/6154/1095/0014/2003 (διοικητική λύση) της 14 ης Δ/νσης Φ.Π.Α ΣΤΕ 3474/2011 ΣΤΕ 2490/1984 701/2001 ΣΤΕ 1163/2012_1112 _1329416_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/11/2019
Απόφαση ΔΕΔ 3225/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΧΡΗΣΕΙΣ – 2004 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ & ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΛΟΓΩ ΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΙΚΩΝ – ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (& ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ_Ν.2238/1994 ΑΡ.84 32 ΠΔ.186/92 ΑΡ. 30 Ν.4174/2013 ΑΡ.3672 Ν.2523/1997 ΑΡ.9 Ν.3091/2002 ΑΡ.19 έγγραφο 1100667/6154/1095/0014/2003 (διοικητική λύση) της 14 ης Δ/νσης Φ.Π.Α ΣΤΕ 3474/2011ΣΤΕ 2490/1984 701/2001 ΣΤΕ 1163/2012 _1112 _9554042_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 26/11/2019
Σελίδα 1 από 20