Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
185 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 10
Απόφαση ΔΕΔ 1496/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2020 - Εισόδημα _Ειδική εισφορά αλληλεγγύης _Παρακρατούμενοι φόροι στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες _Πρόστιμο άρθρου 4 Ν 2523_1997 _ Πρόστιμο άρθρου 7 Ν 4337_2015 λόγω μη καταχώρησης στα βιβλία στοιχείου εξόδου και μη υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών_ προμηθευτών με αξία μεγαλύτερη των 14673 € _ Έλεγχος χρήσης 2012_ άρθρο 31 παρ 1 αα΄ του Ν 2238_1994_ Αναγνώριση δικαιώματος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των εξόδων μισθοδοσίας όταν οι ασφαλιστικές εισφορές καταβλήθηκαν ή βεβαιώθηκαν πριν τον έλεγχο στη χρήση 2012 _7873547_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2020
Σελίδα 1 από 10