Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
Καθαρισμός πεδίων
99 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Απόφαση ΔΕΔ 63/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Εισόδημα ΦΠΑ Παρακρατούμενος φόρος Μισθωτής Εργασίας και Συντάξεων _ Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης _ προστίμου άρθρου 7 παρ. 3 & 5 ν. 4337_2015 _ πρόστιμο εισοδήματος άρθρου 4 ν. 2523_1994 και Τέλη Χαρτοσήμου_Μικτός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός _εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 15 παρ α και παρ 5γ εδαφ δ και 13 παρ 1α του Π Δ Μη απόδοση τελών χαρτοσήμου_ Λογιστικές διαφορές_ ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που δεν επιστράφησαν στους μετόχους _2079671_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 15/01/2019
Σελίδα 1 από 5