35 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4049/2012

Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΒΟΪΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΟΥΚΙΔΗ ΤΖΑΤΖΑ Στα Σιάτιστα Κοζάνης, το Παραδοσιακό Κτίσμα "ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ" μετά του οικοπέδου και της περιοχής του, το οποίο χρησιμοποιείται ως μουσειακός χώρος. Το άνω ακίνητο περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 857/6-4-1939 Συμβάλαιο αγοράς του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχαήλ Γεωργίου Αφεντάκη. ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ĭǽȉȉǺȂȀǺȉ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΤΗΜΑ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣΧΙΣΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11.905 Στην περιοχή Δρακοντόσχισμα Σκοπέλου, δασική έκταση 11.905,40 τ.μ. περίπου, όπως αυτή περιγράφεται στο από Μάρτιο 1976 τοπογραφικό διάγραμμα Νομαρχίας Μαγνησίας Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στη Σκόπελο εδαφική έκταση 594,52 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 312/34/48134/24-06-1998 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΚΤΗ ΒΟΛΟΥ(ΑΛΥΚΕΣ) 17.985 Στην περιοχή Ακτή Βόλου Μαγνησίας, λουτρικές εγκαταστάσεις επί συνολικού εμβαδού 17.985 τ.μ. Οι ανωτέρω εκτάσεις απεικονίζονται στα υπ’ αριθμ. 362/33/16164/14-12-1964 & 362/54/21538/18-11-1968 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ (ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ) Στη Μακρυνίτσα Πηλίου, η περιβάλλουσα το Αρχοντικό Σισιλιάνου εδαφική έκταση 231 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 482/53/35088/3-5-1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΔΡΑΚΕΙΑ 9.300 Στην περιοχή Δράκεια, έκταση συνολικού εμβαδού 9.300 τ.μ. . Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 462/6/24174/11- 11-1970 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΟΥΛΑΝΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Στην περιοχή Σουλαντά Καρδίτσας, ακίνητο το οποίο περιήλθε στον ΕΟΤ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2188/1920 (άρθρο 2) και 4844/1930 (άρθρο 11) περί ιαματικών πηγών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1624/1951 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού . ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ȉȊǽȈǽǺȉ ǽȂȂǺǼǺȉ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
23 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35
23 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049
Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣΒΟΪΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ ΛΟΥΚΙΔΗ ΤΖΑΤΖΑ Στα Σιάτιστα Κοζάνης, το Παραδοσιακό Κτίσμα "ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΟΥΣΗ" μετά του οικοπέδου και της περιοχής του, το οποίο χρησιμοποιείται ως μουσειακός χώρος. Το άνω ακίνητο περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 857/6-4-1939 Συμβάλαιο αγοράς του Συμβολαιογράφου Αθηνών Μιχαήλ Γεωργίου Αφεντάκη. ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ĭǽȉȉǺȂȀǺȉ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΤΗΜΑ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣΧΙΣΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 11.905 Στην περιοχή Δρακοντόσχισμα Σκοπέλου, δασική έκταση 11.905,40 τ.μ. περίπου, όπως αυτή περιγράφεται στο από Μάρτιο 1976 τοπογραφικό διάγραμμα Νομαρχίας Μαγνησίας Τ.Υ.Δ.Κ. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στη Σκόπελο εδαφική έκταση 594,52 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 312/34/48134/24-06-1998 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΑΚΤΗ ΒΟΛΟΥ(ΑΛΥΚΕΣ) 17.985 Στην περιοχή Ακτή Βόλου Μαγνησίας, λουτρικές εγκαταστάσεις επί συνολικού εμβαδού 17.985 τ.μ. Οι ανωτέρω εκτάσεις απεικονίζονται στα υπ’ αριθμ. 362/33/16164/14-12-1964 & 362/54/21538/18-11-1968 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ (ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ) Στη Μακρυνίτσα Πηλίου, η περιβάλλουσα το Αρχοντικό Σισιλιάνου εδαφική έκταση 231 τ.μ. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 482/53/35088/3-5-1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΔΡΑΚΕΙΑ 9.300 Στην περιοχή Δράκεια, έκταση συνολικού εμβαδού 9.300 τ.μ. . Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 462/6/24174/11- 11-1970 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΟΥΛΑΝΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Στην περιοχή Σουλαντά Καρδίτσας, ακίνητο το οποίο περιήλθε στον ΕΟΤ σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2188/1920 (άρθρο 2) και 4844/1930 (άρθρο 11) περί ιαματικών πηγών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1624/1951 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1565/1950 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού . ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ȉȊǽȈǽǺȉ ǽȂȂǺǼǺȉ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.