35 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4049/2012

Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 97.742 Στον Προμαχώνα Σερρών, πρώην Συνοριακός Σταθμός επί εδαφικής εκτάσεως 97.742 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 624/16-12-2011 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. Από την ανωτέρω έκταση εξαιρείται εδαφική έκταση εμβαδού 457,65 τ.μ. μετά του κτίσματος εμβαδού 168 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 611/140/49789/Ιανουαρ.2008 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ και συνοδεύει το από 1-03-2010 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 3498/2006 με την οποία τροποποιήθηκε το εδάφιο 4 της παραγρ.6 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΝΑΙΑΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 335 Στην Αρναία Χαλκιδικής, εδαφική έκταση 335 τ.μ. μετά κτίσματος. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 951/1/30859/24-1-1974 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ Στην περιοχή Σταγείρων Χαλκιδικής, εδαφική έκταση 900 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 375/31/22237/19-5-1969 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǼȋȊȀȁǿȉ ȃǺȁǽǼȆȄȀǺȉ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.217 Στην περιοχή της Καστοριάς, 1. εδαφική έκταση 407,46 τ.μ μετά παραδοσιακού κτίσματος (Αρχοντικό Ρόδα), όπως αυτή περιγράφεται στο από 16-9- 1976 τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από τη Νομαρχία Καστοριάς, και 2. Εδαφική έκταση 810 τ.μ. μετά Αρχοντικού Σ. Παπαλάμπρου, όπως αυτή περιγράφεται στο από 1068/1/34479/29-11-1976 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
23 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35
23 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049
Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝΣΙΝΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 97.742 Στον Προμαχώνα Σερρών, πρώην Συνοριακός Σταθμός επί εδαφικής εκτάσεως 97.742 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 624/16-12-2011 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΤΑ Α.Ε. Από την ανωτέρω έκταση εξαιρείται εδαφική έκταση εμβαδού 457,65 τ.μ. μετά του κτίσματος εμβαδού 168 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 611/140/49789/Ιανουαρ.2008 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ και συνοδεύει το από 1-03-2010 Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 3498/2006 με την οποία τροποποιήθηκε το εδάφιο 4 της παραγρ.6 του άρθρου 9 του Ν. 2837/2000. ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡΝΑΙΑΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 335 Στην Αρναία Χαλκιδικής, εδαφική έκταση 335 τ.μ. μετά κτίσματος. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 951/1/30859/24-1-1974 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ Στην περιοχή Σταγείρων Χαλκιδικής, εδαφική έκταση 900 τ.μ. μετά Τουριστικού Περιπτέρου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 375/31/22237/19-5-1969 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǼȋȊȀȁǿȉ ȃǺȁǽǼȆȄȀǺȉ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.217 Στην περιοχή της Καστοριάς, 1. εδαφική έκταση 407,46 τ.μ μετά παραδοσιακού κτίσματος (Αρχοντικό Ρόδα), όπως αυτή περιγράφεται στο από 16-9- 1976 τοπογραφικό διάγραμμα, θεωρημένο από τη Νομαρχία Καστοριάς, και 2. Εδαφική έκταση 810 τ.μ. μετά Αρχοντικού Σ. Παπαλάμπρου, όπως αυτή περιγράφεται στο από 1068/1/34479/29-11-1976 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.