35 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4049/2012

Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΤΗ ΑΜΜΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14.725 Στην περιοχή Ακτή Άμμου Λασιθίου, εδαφική έκταση 14.725 τ.μ. μετά λουτρικών εγκαταστάσεων. Η έκταση αποτελείται από τα υπ’ αριθμ. 3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,15,16 ακίνητα όπως αυτά σημειώνονται στο υπ’ αριθμ.886/1/28543/9-11-1972 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΞΕΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.800 Στην περιοχή του Ρεθύμνου, εδαφική έκταση 1.800 τ.μ. περιλαμβανομένου του πρώην Ξενία Ρεθύμνου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 298/118/35094/4-5-1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǺȊȊȀȁǿȉ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΓΡΑΙΝΑΣΟΥΝΙΟΥ 10.000 Στην περιοχή Λεγραινών Σουνίου, έκταση συνολικού εμβαδού 10.000 τ.μ. εμφαινόμενη υπό τα στοιχεία H I J L R S T U H στο υπ’αριθμ. 354/4/13978 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟ ΛΙΘΑΡΙΣΟΥΝΙΟΥ 83.440 Στην περιοχή Άσπρο Λιθάρι Σουνίου, εκτάσεις συνολικού εμβαδού 83.440 τ.μ. Tμήματα της ως άνω έκτασης με αριθμούς 2,3,4 και 5 εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 354/1/11653/10-02-1962 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ και η έκταση των 27.000 τ.μ. περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Α 4360/1279/28-2-1972 (ΦΕΚ 60/Δ/9.3.1972) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας με την οποία κηρύχθηκαν αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα, λόγω δημόσιας ωφελείας. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑΠΑΡΝΗΘΑΣ 2.975.000 Στις περιοχές Αγ. Τριάδας και Μαυροβουνίου Πάρνηθας Αττικής, έκταση συνολικού εμβαδού 2.975.000 τ.μ. Η άνω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 185/926/22256/30-5-1969 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ από το οποίο πρέπει να εξαιρεθούν δύο τμήματα 25.000 τμ. και 90.000 τμ. που περιγράφονται αντίστοιχα στα υπ’ αριθμ. 44.1/30-10-2002 και 43/14-01-2002 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΠΑΡΝΗΘΑΣ 124.000 Στην περιοχή Αμυγδαλέζα Πάρνηθας Αττικής, δασική έκταση εμβαδού 124.000 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 185/930/25737/31-7-1971 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) 4.395 Στο Λόφο Φιλοπάππου Αττικής, το Θέατρο Δώρας Στράτου εμβαδού 4.395 τ.μ. όπως αυτή εμφαίνεται με πράσινο χρώμα και περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 465/18/45058/15-11-1990 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
23 Φεβρουαρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 35
23 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4049
Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΚΤΗ ΑΜΜΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14.725 Στην περιοχή Ακτή Άμμου Λασιθίου, εδαφική έκταση 14.725 τ.μ. μετά λουτρικών εγκαταστάσεων. Η έκταση αποτελείται από τα υπ’ αριθμ. 3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,15,16 ακίνητα όπως αυτά σημειώνονται στο υπ’ αριθμ.886/1/28543/9-11-1972 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΞΕΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.800 Στην περιοχή του Ρεθύμνου, εδαφική έκταση 1.800 τ.μ. περιλαμβανομένου του πρώην Ξενία Ρεθύμνου. Η ανωτέρω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 298/118/35094/4-5-1977 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺ ǺȊȊȀȁǿȉ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΕΓΡΑΙΝΑΣΟΥΝΙΟΥ 10.000 Στην περιοχή Λεγραινών Σουνίου, έκταση συνολικού εμβαδού 10.000 τ.μ. εμφαινόμενη υπό τα στοιχεία H I J L R S T U H στο υπ’αριθμ. 354/4/13978 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟ ΛΙΘΑΡΙΣΟΥΝΙΟΥ 83.440 Στην περιοχή Άσπρο Λιθάρι Σουνίου, εκτάσεις συνολικού εμβαδού 83.440 τ.μ. Tμήματα της ως άνω έκτασης με αριθμούς 2,3,4 και 5 εμφαίνονται στο υπ’ αριθμ. 354/1/11653/10-02-1962 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ και η έκταση των 27.000 τ.μ. περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. Α 4360/1279/28-2-1972 (ΦΕΚ 60/Δ/9.3.1972) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας με την οποία κηρύχθηκαν αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα, λόγω δημόσιας ωφελείας. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑΠΑΡΝΗΘΑΣ 2.975.000 Στις περιοχές Αγ. Τριάδας και Μαυροβουνίου Πάρνηθας Αττικής, έκταση συνολικού εμβαδού 2.975.000 τ.μ. Η άνω έκταση περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 185/926/22256/30-5-1969 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ από το οποίο πρέπει να εξαιρεθούν δύο τμήματα 25.000 τμ. και 90.000 τμ. που περιγράφονται αντίστοιχα στα υπ’ αριθμ. 44.1/30-10-2002 και 43/14-01-2002 τοπογραφικά διαγράμματα ΕΤΑ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΠΑΡΝΗΘΑΣ 124.000 Στην περιοχή Αμυγδαλέζα Πάρνηθας Αττικής, δασική έκταση εμβαδού 124.000 τ.μ. όπως αυτή περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 185/930/25737/31-7-1971 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ) 4.395 Στο Λόφο Φιλοπάππου Αττικής, το Θέατρο Δώρας Στράτου εμβαδού 4.395 τ.μ. όπως αυτή εμφαίνεται με πράσινο χρώμα και περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 465/18/45058/15-11-1990 τοπογραφικό διάγραμμα ΕΟΤ. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.