Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (Άρθρο 55 ΚΦΔ)
Καθαρισμός πεδίων
24 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 2219/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4337/2015, λόγω έκδοσης εικονικών, ως προς το σύνολο της συναλλαγής, φορολογικών στοιχείων και λόγω λήψης εικονικών, ως προς το σύνολο της συναλλαγής, φορολογικών στοιχείων, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2§1, 12§1, 18§2 του Π.Δ. 186/1992. Πρόστιμο ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7§8 του ν. 4337/2015 και του άρθρου 55§2δ’ του ν.4174/2013. Εξωλογιστικός προσδιορισμός εισόδημα και ΦΠΑ αρ. 30, 32 ν 2238/1994 ν.2859/2000 _539470_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/05/2018
Σελίδα 1 από 2