Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (Άρθρο 55 ΚΦΔ)
Καθαρισμός πεδίων
40 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 2
Απόφαση ΔΕΔ 2134/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΚΒΣ _ Πρόστιμο άρθρου 7 ν 4337_2015_Έλεγχος στη φορολογική περίοδο 26_06_2014_30_06/2017 _Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές με Τρίτη χώρα_ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3_5 και 8 του Ν 4308_2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν 4174_2013 περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής_ Σχετ ΠΟΛ 1056_2018_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ 3 περ β΄ του ν 4337_2015 βάσει της απάντησης της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων _8378718_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 01/11/2019
Σελίδα 1 από 2