Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Φορολογικών Ελέγχων
Καθαρισμός πεδίων
107 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 6
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 09/12/2016
Με την εγκύκλιο διαταγή
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 21/10/2015
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/10/2012
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/04/2013
ΘΕΜΑ : « Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του [ν. 4072/2012] (86Α΄/11.4.2012)». Με τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του [νόμου 4072/2012] «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», εισάγεται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/04/2013
ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης».
Σε συνέχεια των δύο εγκυκλίων που εκδόθηκαν από την Υπηρεσία μας σχετικά με την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ήτοι της ΠΟΛ. 1236/24-11-2011, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρ. 12, 13 και 14 του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/05/2014
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ΄.3 της παραγράφου ΙΓ΄ του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α΄ του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 13/05/2014
Με τις διατάξεις της περίπτωσης 23 της υποπαραγράφου Δ2 της παραγράφου Δ΄ του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α΄ του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 04/03/2014
Θέμα : Κοινοποίηση της 414/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ελεγκτική αρμοδιότητα και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης για την ορθή απόδοση εισφοράς 8% στο σχηματισμένο εγγυητικό κεφάλαιο των φιαλών υγραερίου.
Σελίδα 1 από 6