81 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4141/2013

Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 1 - Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) τροποποιείται ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
05 Απριλίου 2013