Αποφάσεις Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Επιλογές
Κατηγορία Φόρου: ΕΤΑΚ, ΕΕΤΑ, ΕΕΤΗΔΕ,ΦΑΠ,ΦΜΑΠ
Καθαρισμός πεδίων
125 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 7
Απόφαση ΔΕΔ 1819/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018 - ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ _ Μη προηγούμενη ακρόαση του φορολογούμενου_Παραβίαση ουσιώδους τύπου της πράξης λόγω μη τήρησης της προηγούμενης ακρόασης της προσφεύγουσας _ Πλημμελής αιτιολογία προσβαλλόμενης πράξης μη ειδική σαφής και πλήρης αιτιολογία ως προς την εκτίμηση της αξίας των οικοπέδων που έγινε βάσει συγκριτικών στοιχείων _ Μη εφαρμογή μειωτικού της τιμής εκκίνησης συντελεστή κατά παράβαση ουσιαστικής διάταξης νόμου_ Για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λήφθηκε υπόψη μόνο ο συντελεστής της παλαιότητας των κτισμάτων και κανένας άλλος συντελεστής ο οποίος να αναφέρεται στην ποιότητα της κατασκευής τους _7890589_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 14/11/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2018
Σελίδα 1 από 7