Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα για να πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να αρχικοποιήσετε την πλοήγηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε συνδυασμό κριτηρίων, χρησιμοποιείστε την αναζήτηση

Θεματική κατηγορία []
Δεν υπάρχουν έγγραφα
Τύπος Εγγράφου []
Έτος Έκδοσης []
6773 αποτελέσματα
Σελίδα 1 από 339
Απόφαση ΔΕΔ 4/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019 - ΕΝΦΙΑ - Ν.4223/32013 _2006342_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων_Φορολόγηση του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ1 του ν4172_2013 χωρίς να εφαρμοστεί η μείωση φόρου του άρθρου 16 διότι δεν λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του _5295178_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ _Τακτικός έλεγχος βάσει της ΠΟΛ 1159_2011_Εισόδημα _ΦΠΑ _ΚΒΣ _Παρακρατούμενοι _ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 66_ 57_58 και 31 του ν 2238_1994 του άρθρου 30 παρ 4 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 186_1992 και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις της ΠΟΛ 1159_2011_ Λογιστικές Διαφορές _Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ _Παραβάσεις ΚΒΣ _ έλεγχος χρήσης 2012 _6914637_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1/Αιτήματα Αναστολών/Θεσσαλονίκη/2019 - ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ _9409605_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019
Απόφαση ΔΕΔ 02/Αιτήματα Αναστολών/Θεσσαλονίκη/2019 - ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ _4097041_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/01/2019

Σελίδα 1 από 339