Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Εισόδημα
Καθαρισμός πεδίων
6620 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 328 από 331
Απόφαση ΔΕΔ 2592/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ (ΔΕΝ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΚΒΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2016) ΩΣΤΕ ΩΣ ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ .ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013(ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΔΟΕ). ΧΡΗΣΕΙΣ 2006-2007. (ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΕΒΗ ΣΕ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 8%. ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΜΟΕΙΔΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ). ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΟ Η ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 8% ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ. ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Σ.Κ.Κ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ. _2445451_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 24/05/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2558/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Προσαύξηση περιουσίας από πιστώσεις που δεν αιτιολογούνται και αναπομπή στη φορολογική αρχή λόγο πρόσθετων στοιχείων που προσκομιστήκαν με την ενδικοφανή. Ισχυρισμοί ότι κάποιες πιστώσεις δικαιολογούνται από προηγούμενες αναλήψεις. ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ άρθ. 29 Ν. 3986/2011 . Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017 _2647741_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/05/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 22/05/2018
Απόφαση ΔΕΔ 2524/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018 - Κρίθηκε φορολογικός κάτοικος εξωτερικού από το 2003 . Προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις χρηματικών ποσών που δεν αιτιολογήθηκε η προέλευση. Λόγω εκπροθέσμων δηλώσεων μη παραγραφή των χρήσεων 2003 -2010. Καταλογίστηκε χαρτόσημο για χρήματα που δόθηκαν από τον υπό κρίση λογαριασμό για αποπληρωμή δανείου ως εγγυητές του δανείου. Εφαρμογή ευμενέστερου νομοθετικού καθεστώτος σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 και 2 ν. 4509/2017 _1639032_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 21/05/2018
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/05/2018
Σελίδα 328 από 331