Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Καθαρισμός πεδίων
3282 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 162 από 165
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 25/11/2019
Απόφαση ΔΕΔ 2014/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΡΘΡΟΥ 7 Ν 4337_2015_ΑΡΘΡΟΥ 54 ΠΑΡ 1Α Ν 4174_2013_ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΦΠΑΜη ζήτηση μη λήψη και κατ’ επέκταση μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή έκδοση ανακριβών για παραλαβή εμπορευμάτων από επιχείρηση που εισήγαγε εμπορεύματα από Τουρκία με υποτιμολογημένες τιμές για λογαριασμό τρίτης επιχείρησης με σκοπό τη αποφυγή δασμών και φόρων για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015_ Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρων 6 του ν 4093_2012 και των άρθρων 8 10 12 και 14 του ν 4308_2014_ σε συνδυασμό με τα άρθρα 54 παρ 1 περ α _55 παρ 2 του Ν 4174_2013 και το άρθρο 7 παρ 3 περ στ _7913783_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 02/10/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1995/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η υποτροπή η οποία αφορά τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν.4174/2013 κατά τη γραμματική διατύπωση της διάταξης προϋποθέτει την διάπραξη (τέλεση) της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης η οποία διαπιστώνεται στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου. Κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. _6748665_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 20/09/2019
Απόφαση ΔΕΔ 1975/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019 - Η υποτροπή η οποία αφορά τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν.4174/2013 κατά τη γραμματική διατύπωση της διάταξης προϋποθέτει την διάπραξη (τέλεση) της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης η οποία διαπιστώνεται στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου. Κρίσιμο στοιχείο για την συντέλεση της υποτροπής είναι η ημερομηνία της εκ νέου διάπραξης (τέλεσης) της ίδιας παράβασης να ανάγεται σε ημερομηνία ή περίοδο μεταγενέστερη του χρόνου έκδοσης της αρχικής πράξης και όχι πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. _9378546_
Τύπος εγγράφου: Απόφαση ΔΕΔ Ημ/νία Έκδοσης: 16/09/2019
Σελίδα 162 από 165