258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 51 - Επίσημο Δελτίο Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος»
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 51Επίσημο Δελτίο Εκκλησίας Κρήτης «Απόστολος Τίτος»

Το άρθρο 12 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) «Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης εκδίδει επίσημο Δελτίο με τον τίτλο «Απόστολος Τίτος», στο οποίο δημοσιεύονται Κανονισμοί, κανονιστικές διατάξεις, πράξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι Αυτής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, καθώς και θεολογικά, επιστημονικά άρθρα, εκκλησιαστικά επίκαιρα ή γεγονότα. Για την έκδοση του παραπάνω Δελτίου καταβάλλεται εισφορά από τους Εφημερίους και Διακόνους της Εκκλησίας Κρήτης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71). 2. Με απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η εποπτεία της έκδοσης του Δελτίου ανατίθεται σε τριμελή Συνοδική Επιτροπή από εν ενεργεία Αρχιερείς της Εκκλησίας Κρήτης, με τη συμμετοχή Γραμματέα, η οποία μπορεί να διευρυνθεί και με άλλα μέλη. Η Επιτροπή έχει και την οικονομική διαχείριση του Δελτίου και υποβοηθείται στο έργο της αυτό από εκκλησιαστικό υπάλληλο που υπηρετεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ή σε οποιαδήποτε Ιερά Μητρόπολη της Εκκλησίας Κρήτης, ο οποίος εκτελεί χρέη λογιστή. Η σύνταξη του Δελτίου ανατίθεται σε διευθυντή συντάξεως, ο οποίος ορίζεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο. 3. Το Δελτίο λαμβάνουν δωρεάν οι εφημέριοι, οι Ιερές Μονές, οι Ενορίες, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα και εκκλησιαστικά μουσεία της Εκκλησίας Κρήτης. Η ύλη του δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας Κρήτης. 4. Με εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής εποπτείας έκδοσης του Δελτίου «Απόστολος Τίτος» και κατόπιν έγκρισης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, εκδίδονται από το παραπάνω Δελτίο και εκκλησιαστικά έντυπα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, τα οποία διατίθενται δωρεάν, καθώς και ανάτυπα αυτών, μετά από αίτημα του επιχωρίου Ιεράρχη ή των Μητροπολιτικών Συμβουλίων.»

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ