258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 65 - Θέματα λειτουργίας και Επιστημονικής Παιδαγωγικής Υποστήριξης Μειονοτικών Σχολείων
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 65Θέματα λειτουργίας και Επιστημονικής Παιδαγωγικής Υποστήριξης Μειονοτικών ΣχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Μειονοτικών Γυμνασίων − Λυκείων και των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης περιέρχονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης. β) Τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου περιέρχονται στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συστήνεται μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης, μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Ροδόπης και Έβρου και μία (1) θέση σχολικού συμβούλου του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα μειονοτικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως σχολικοί σύμβουλοι του μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη στο μειονοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως. Κατά τα λοιπά, η επιλογή σχολικών συμβούλων μειονοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για την επιλογή σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοίχως και λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με τη διαδικασία επιλογής των σχολικών συμβούλων της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Συστήνεται μία (1) θέση σχολικού συμβούλου μουσουλμανικής θρησκείας για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης που υπηρετούν στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μουσουλμανικά θρησκευτικά μαθήματα στα μειονοτικά Γυμνάσια − Λύκεια και των Ιεροδιδασκάλων του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 που διδάσκουν στα δημόσια σχολεία. Σε θέση σχολικού συμβούλου Μουσουλμανικής Θρησκείας διορίζεται, ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικός ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης.

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ