Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Καθαρισμός πεδίων
1842 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 92 από 93
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/06/2017
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 29/08/2014
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 22/11/2007
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 27/09/2013
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου ΔΔΘΕΚΑ Α 1012359 ΕΞ 2018/2018 - «Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1994, που αφορά εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (δηλαδή κυψελών) προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν είτε όχι, για να εξεταστεί η δυνατότητα να χορηγηθεί απαλλαγή από την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού και του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε έναν μαλαισιανό παραγωγό-εξαγωγέα, κατάργηση του δασμού αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές που προέρχονται από τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα και να υπαγωγή σε καταγραφή των εισαγωγών που προέρχονται από τον εν λόγω παραγωγό- εξαγωγέα και Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1997, σχετικά με την τροποποίηση των Καν. 2016/184 και 2016/185 για την επέκταση του οριστικού αντισταθμιστικου δασμού και του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές του ανωτέρω προϊόντος καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν. »
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 25/01/2018
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 26/08/2015
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/05/2015
Σελίδα 92 από 93